Vreau în Europa, dar mă comport ca…

Uniunea Europeană este în prezent cel mai ambițios proiect de bună guvernare și bunăstare, devenind un simbol al libertății și standardelor de viață înalte. PIB-ul per capita în țările UE este de peste 3 ori mai mare decât media mondială și de peste 8 ori mai mare decât PIB-ul per capita din Republica Moldova.

De asemenea, toate cele 28 de țări membre au intrat în categoria indicatorului „foarte înalt” al Indicelui de Dezvoltare Umană elaborat de PNUD, care măsoară speranța de viață, nivelul de educație și veniturile populației.

Salariul mediu în țările UE este 1508 euro, iar pensia medie – 1166 de euro, față de salariul de 254 de euro și pensia de 56 de euro în Republica Moldova și, respectiv, salariul de 349 euro și pensia de 149 de euro în Uniunea Euroasiatică, conform datelor din 2018. Speranța de viață în țările UE este de 80 de ani, comparativ cu 70 de ani în Moldova.

Uniunea Europeană este cel mai important partener politic, comercial și social al Republicii Moldova. Din 2009 încoace, angajamentele financiare ale țărilor din UE către țara noastră au atins 917 milioane de euro, dintre care 428 de milioane au fost deja debursate. Prin comparație, în această perioadă Federația Rusă nu a oferit niciun euro, cel puțin conform datelor oferite de autorități.

Mark Mazureanu

Suportul financiar al UE este gigant, pe diferite filiere de finanțare.

Întrebări și răspunsuri

Din 2014 avem Acord de Asociere cu UE, ne ajuta?

Semnarea Acordului de Asociere dintre Moldova și UE a însemnat o nouă etapă de dezvoltare pentru Republica Moldova, iar ponderea politică și economică a UE în țara noastră a sporit considerabil. Aproape 70% din exporturi merg pe piața europeană. Până în prezent, peste 5000 de întreprinderi mici și mijlocii moldovenești au beneficiat de asistență europeană. Datorită liberalizării regimului de vize cu UE, începând cu 28 aprilie 2014 și până în prezent, peste un milion de cetățeni moldoveni au călătorit fără vize în zona Schenghen. De asemenea, UE a oferit sprijin în construirea drumurilor mai bune și îmbunătățirea securității energetice a țării. Până recent, țara noastră era cel mai mare beneficiar pe cap de locuitor al asistenței financiare acordate de UE statelor din vecinătatea europeană.

Asistența financiară a UE - unde e?

În ultimii ani, UE a susținut numeroase reforme la nivel național și a oferit Republicii Moldova o sumă substanțială de asistență financiară, care a adus cetățenilor moldoveni următoarele rezultate:

  • Sprijin financiar pentru 5,000 de întreprinderi, a sprijinit 56,000 de locuri de muncă în întreprinderile mici și mijlocii și a creat 1,735 noi locuri de muncă.
  • Aproape 150 de grădinițe, școli și centre comunitare din întreaga țară au beneficiat de un program UE care le oferă o sursă de energie eficientă.
  • Noua infrastructură de alimentare cu apă potabilă a fost construită cu sprijinul UE din întreaga țară. Acum, mai mult de 15,000 de persoane sunt asigurate cu apă potabilă sigură și suficientă.
  • UE contribuie, de asemenea, la construirea drumurilor în întreaga țară, inclusiv în by-passul Ungheni finanțat de UE.
  • În anii 2015-2017, peste 900 de studenți și cadre didactice din Republica Moldova și-au făcut studiile și au predat în UE grație programului Erasmus + al UE
Cum e relația UE-MD acum?

În ultimii 2 ani, relațiile cu UE au cunoscut o răcire considerabilă din cauza degradării democrației în țara noastră, a eșecului în combaterea corupției, lipsei de rezultate în identificarea făptașilor fraudei bancare, a răpirii profesorilor turci și, în special, din cauza anulării rezultatelor alegerilor locale din mun. Chișinău din 2018. Drept rezultat, asistența macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro a fost suspendată (de fapt, Moldova a atras doar 8% din finanțările externe preconizate în 2018), iar Parlamentul European a adoptat, în noiembrie 2018, o rezoluție de o duritate fără precedent, în care critică încălcarea statului de drept și denunță capturarea Moldovei de ”interese oligarhice”.

Ce trebuie să facă guvernarea?

Uniunea Europeană se așteaptă ca autoritățile Republicii Moldova să ia măsuri urgente și imediate pentru a remedia situația și în special:

  • Asigurarea că alegerile parlamentare viitoare sunt organizate într-o manieră credibilă, incluzivă și transparentă. Aceasta include asigurarea unei monitorizări internaționale adecvate și asigurarea unor condiții echitabile pentru opoziție, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și mass-media;
  • Implicarea urmăririi aprofundate, imparțiale și cuprinzătoare a fraudei bancare expuse în 2014; să recupereze fondurile însușite și să aducă pe toți cei responsabili în fața justiției, indiferent de orice afiliere politică și fără întârziere;
  • Angajarea substanțială în reforma judiciară, în vederea garantării calității, transparenței, imparțialității și independenței sistemului judiciar.
  • Combaterea corupției la nivel înalt, inclusiv prin asigurarea implementării eficiente a sistemului de declarare a activelor în ceea ce privește toți actorii de nivel înalt.

Ultimul sondaj realizat de Institutul Republican Internațional (IRI) în arată că, în decembrie 2018, 46% din cetățeni cred că trebuie să aderăm la Uniunea Europeană, 39% – la Uniunea Euroasiatică. Dacă guvernarea Republicii Moldova ar implementa responsabil și eficient politicile și condițiile Uniunii Europene, dacă ar utiliza în mod responsabil finanțarea europeană, populația Republicii Moldova ar simți efectele benefice ale apropierii de UE mult mai repede.